Sertleşme Sorununda Yeni Tedavi - Vital Fulya Plaza

Sertleşme Sorununda Yeni Tedavi

Düşük Enerjili Şok Dalga Tedavisi Sertleşme sorununun büyük bir kısmı ağızdan kullanılan ilaçlarla, penise uygulanan iğnelerle veya penis protezleri ile başarılı şekilde tedavi edilebilmektedir. Yeni bilimsel araştırmalar göstermiştir ki, düşük enerji şok dalgaları ile de sertleşme sorunu tedavi edilebilmektedir

Düşük Enerjili Şok Dalgası Nedir?

Son 25 yıldır ürolojide yüksek enerjili şok dalgalarını taş kırma tedavisinde tedavisinde kullanılmakta. Düşük enerjili şok dalgası ise bu tedavinin benzeri olup günümüzde sertleşme sorununun tedavisi için kullanılmaya başlanmıştır.

Düşük Enerjili Şok Dalgaları Başka Tedavilerde de Kullanılmakta Mıdır?

Evet. Ortopedistler eklem ağrısı ve tenisçi dirseği gibi sorunlarda bu tedavi yöntemini kullanmaktadırlar. Ayrıca Japonya’da kardiyologlar göğüs ağrısı olup kalp-damar ameliyatı olmayacak kişilerde yeni damar oluşumunu sağlamak için bu tedaviyi kullanmaktadır.

Düşük Enerjili Şok Dalgaları Sertleşme Sorununa Nasıl Etki Etmektedir?

Yapılan bilimsel çalışmalar peniste yeni damar oluşumlarını sağlayarak penise kan akışını arttırdığını göstermiştir.

2015 Mayıs ayında yapılan Amerikan Üroloji Kongresi’nde anlatıldığı üzere, düşük enerjili ses dalgalarının penis içerisindeki kök hücre sayılarını arttırdığı da gösterilmiştir. Tüm bu sonuçlar, düşük enerjili şok dalga tedavisinin sonuçlarının kalıcı olabileceğini göstermiştir.

Düşük Enerjili Şok Dalga Tedavisi Kimler İçin Uygundur?

Sertleşme sorunu tedavisi için ağızdan ilaç kullanan, penise enjeksiyon tedavisi yapan, hafif ve orta derecede sertleşme bozukluğu olan kişiler için uygundur.

Özellikle ağızdan ilaç tedavisine cevap vermeyen hastalarda etkin olduğunu gösteren bilimsel çalışmalar mevcuttur.

Tedavi Sonrası Nasıl Bir İyileşme Beklenmelidir?

Tedavi protokülünün bitiminden itibaren hastaların %70’ine yakını başarılı cinsel ilişki kurabilmekte ve bu hastaların %25’i de normal cinsel fonksiyonlarına dönebilmektedir.

Şiddetli sertleşme sorunu olanlarda başarı oranı normale göre biraz daha düşüktür. Yeni damar oluşumu veya doku rejenerasyonu zaman alan bir süreç olduğundan, 2 ile 3 ay sonrasında asıl etkiyi görmek mümkündür.

Tedavi Sırasında ve Sonrasında Süreç Nasıldır? Yan Etkisi Var Mıdır?

Düşük enerjili şok dalga tedavisi için herhangi özel bir hazırlık gerekmemektedir. Şimdiye kadar bir yan etki bildirilmemiştir. Tedavi sonrasında kişiler günlük hayatlarına devam edebilmektedirler.

Düşük Enerjili Şok Dalga Tedavisi Radyasyon İçerir mi?

Düşük enerjili şok dalga tedavisi kesinlikle radyasyon içermez. Tedavi, sadece ses dalgası ile yaratılan şoklar üzerine kuruludur ve bilimsel olarak kanıtlanmış hiçbir yan etkisi yoktur.

Prof. Dr. Bülent Alıcı
Üroloji Uzmanı

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir