Robotik Böbrek Cerrahisi - Vital Fulya Plaza

Robotik Böbrek Cerrahisi

Perkütan Nefrolitotripsi (PNL)

Böbrek içindeki taş 2 cm.den büyük olduğunda veya ESWL ile kırılamadığında uygulanan güncel bir yöntemdir. Genel anestezi altında bel bölgesinde 1 cm lik kesiden oluşturulan bir yoldan böbreğin içerisine girilerek taşlar bir bütün halinde veya kırılarak aynı yoldan dışarı çıkartılır.

Endoskopik yani kapalı bir ameliyat yöntemi olan perkütan nefrolitotripsi ameliyatında görüntüler endokamera ile bir televizyon ekranına büyütülmüş olarak taşınır.

Taşlar genelde pnömatik, ultrasonik veya lazer taş kırıcılar ile parçalanırlar. Ameliyat bitiminde böbrekte 2-5 gün süreyle idrarın geçici bir süre için dışarı alınmasını sağlayan bir tüp (nefrostomi tüpü) konulur.

Neden Parsiyel Nefrektomi?

Son 10 yılda yapılan çeşitli çalışmalarla parsiyel nefrektomi yapılan hastalar uzun dönem takip edildiklerinde radikal nefrektomi yapılanlara oranla daha az böbrek yetmezliği geliştiği, daha az kalp problemleri olduğu ve daha uzun yaşadıkları rapor edildi. Bu bulgular parsiyel nefrektominin önemini, özellikle gelişmiş ülkelerde de robot yardımlı parsiyel nefrektomi’ye olan ilgiyi daha da artırdı.

Günümüzde Amerikan ve Avrupa Üroloji Dernekleri Klavuzlarında 7 cm’ye kadar olan küçük ve orta büyüklükteki böbrek tümörlerinin tedavisinde parsiyel nefrektomi altın standart olarak belirtilmektedir.

Prof. Dr. Haluk Akpınar
Üroloji Uzmanı

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir