Karaciğer Kanseri Nedir?- Vital Fulya Plaza

Karaciğer Kanseri Nedir?

Karaciğer Kanseri (Hepatoselüler karsinom (HCC)

Karaciğer kanseri nedir?

Karaciğer kanserleri, organın kendi dokusundan çıkan kötü huylu tümörlerdir. Bunların içinde en sık görüleni hepatoselüler karsinomdur ve olguların yaklaşık %90’ını oluşturur. Geriye kalan olgular ise çoğunlukla karaciğer içindeki safra yollarında n köken alan kolanjiyokarsinomlardır.

Karaciğer kanserinin nedeni nedir?

Kesin olarak bilinmemektedir. Buna karşın hastalıktan sorumlu olduğu ve riski çok arttırdığı düşünülen bazı hastalıklar veya maddeler mevcuttur. Bunlar hepatit B ve hepatit C virüsü, alkole bağlı karaciğer sirozu, karaciğer adenomu, yiyeceklerde bulunan bazı karsinojenik maddeler, bazı ilaçlar ve hemakromatozis gibi metabolik hastalıklardır.

Karaciğer kanseri hangi belirtileri verir?

Hastalarda hiçbir şikâyet olmayabilir
Karnın sağ üst bölümünde hafif ağrı olabilir
Karında şişlik olabilir
Deride sararma olabilir
Ciltten ve diğer dokulardan kolay kanamalar olabilir

Hepatoselüler karsinomda tanı nasıl konulur?

Hepatit hastalığı nedeniyle yapılan rutin takip sırasında saptanabilir
Çeşitli radyolojik yöntemlerle (ultrason, manyetik rezonans görüntüleme, bilgisayarlı tomografi) karaciğerde yer kaplayan lezyon saptanır. Yorumu deneyimli bir radyoloğun yapması önemlidir
Bazı kan testleri hastalık hakkında değerli bilgiler verir. Hepatit serolojisi (kanda hepatit testleri) ve bazı tümör belirteçleri (özellikle alfa-fetoprotein) tanıyı kesinleştirebilir
Hastanın fiziksel incelemesinde karaciğer büyük ve ağrılı olabilir

Tümörden biyopsi gerekli midir?

Tanı için doku biyopsisi her zaman gerekli değildir. Viral hepatit taşıyıcısı bir hastada alfa fetoproteinin yüksekliği ile birlikte olan ve tipik radyolojik görüntü veren karaciğer kütlelerinde tanı neredeyse kesindir ve biyopsi gerekmez.
Tanıda şüphe olan bazı hastalarda biyopsi yapılabilir ve tanı kesinleştirilebilir. Biyopsi radyoloji kılavuzluğunda, lokal anestezi ile yapılan iğne biyopsisidir.

Hepatoselüler karsinom için tedavi seçenekleri nelerdir?

Hastaların en çok yarar gördükleri tedavi cerrahi tedavidir. Burada tümörü (veya tümörleri) içine alacak şekilde karaciğerin bir bölümünün çıkarılması (karaciğer rezeksiyonları) veya karaciğer nakli tedavi seçenekleridir. Rezeksiyon cerrahisinde dikkat edilen geriye kalacak karaciğerin hastaya yetecek olmasıdır. Cerrahinin uygun olmadığı tümörlerde veya bu büyük ameliyatları kaldıramayacağı düşünülen hastalarda kemoterapi, radyoterapi, tümörün yakıldığı yöntemler (ablasyon tedavisi) veya mikroküre ile nükleer tıp tedavileri uygulanabilir.

Karaciğer metastazları

Karaciğerde en sık görülen tümörler metastazlardır. Metastaz başka bir organ veya dokuya ait kanserin karaciğere sıçramasına verilen tıbbi isimdir. Karaciğere vücudun hemen her yerindeki kanserler sıçrayabilir. Karaciğer metastazları karaciğer içinde farklı boyutlarda kütleler olarak ortaya çıkar.

Karaciğer metastazları hangi belirtileri verir?

Karaciğer metastazları çoğunlukla sessiz seyreder ve ancak ileri hastalık bulguları ortaya çıktığında tanı konulur.

Hastalarda bazen karında şişlik, karnın sağ üst bölümünde veya sırta vuran ağrı, vücudun başka yerlerinde metastazlara bağlı şikayetler (nefes darlığı vb.) görülebilir.

Karaciğer metastazlarının tanısı nasıl konulur?

Tanı çoğunlukla radyolojik olarak (ultrason, manyetik rezonans görüntüleme, bilgisayarlı tomografi vb.) veya PET (pozitron emisyon tomografisi- vücutta kanser olan dokuları tarayan bir nükleer tıp yöntemi) ile konulur.

Karaciğer metastazları daha önce kanser nedeniyle tedavi görmüş hastaların rutin takibinde ortaya çıkabileceği gibi metastazlar daha önce tanısı olmayan bir kanserin ilk bulgusu olabilir
Bazı hastalarda iğne biyopsisi tanıya yardımcı olabilir. Biyopsi tüm hastalarda gerekli değildir.

Karaciğer metastazlarında tedavi seçenekleri nelerdir?

Karaciğer metastazlarında tedavi planı, metastazın köken aldığı kanser tipine, kütlenin (veya kütlelerin) özelliklerine ve hastanın sağlık koşullarına göre değişir. Kalın bağırsak kanserlerinde ve nöroendokrin tümör adı verilen özel bir kanser tipinde karaciğer metastazlarının cerrahi olarak çıkarılması çok iyi sonuçları vermektedir. Bu nedenle bu iki gruba giren hastalarda tümörü (veya tümörleri) içine alacak şekilde karaciğerin bir bölümünün çıkarılması (karaciğer rezeksiyonları) için her türlü gayret sarf edilir. Bu tümörlerin dışında diğer bazı kanser tiplerinde de karaciğer rezeksiyonları uygulanmaktır. Bunların arasında meme kanseri, over (yumurtalık) kanseri, mide kanseri, malign melanom, testis kanseri, böbrek kanseri vb.gibi farklı kanserler yer almaktadır. Bu grupta yer alan hastalarda uzun dönem sonuçları kesinleşmediğinden ameliyatın deneyimli ekiplerce yapılması ve hastadan onam alınması önem taşır. Kendi çalışmamızda, over kanserinin karaciğer metastazlarında karaciğer rezeksiyonlarının oldukça iyi sonuçlar verdiğini gösterdik; bu çalışmamız uluslar arası literatürde yayımlandı (Surgery for isolated liver metastasis of ovarian cancer.Pekmezci S, Saribeyoglu K, Aytac E, Arvas M, Demirkiran F, Ozguroglu M. Asian J Surg 2010;33:83-8)Cerrahi tedavi seçiminde diğer önemli bir nokta tümörün (veya tümörlerin) çıkarılması sonrasında geriye kalan karaciğer dokusunun hastaya yetecek olmasıdır. Öte yandan karaciğer ameliyatların tüm cerrahi girişimler içinde en büyük ameliyatlardır ve hastaya büyük bir yük yüklerler. Hastaların genel sağlık durumunun bu ameliyatları kaldıracak düzeyde olması gereklidir.Sonuçta tüm kar ve zarar hesaplar, hekim ve hasta arasında konuşularak cerrahi kararı verilir.

Karaciğer metastazlarında kemoterapinin rolü nedir?

Karaciğerde başka bir organdan veya dokudan sıçramış kanser olması zaten ileri evre hastalığın (Evre 4) göstergesidir. Hastalar cerrahi uygulansın ya da uygulanmasın, kemoterapi adayıdırlar. Öte yandan hastalığın ilk teşhis edildiği anda cerrahi açıdan çıkarılamayacak sayıda tümörü olan bir hastada kemoterapi yanıtı alınabilir ve küçülen veya yok olan tümörler yeniden değerlendirilip kemoterapi sonrası ameliyat bu kez uygulanabilir.

Prof. Dr. Salih Pekmezci
Hepato Pankreato Biliyer Cerrahi

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir