Kalp Damar Hastalığı Tanısı için Yapılan Testler- Vital Fulya Plaza

Kalp Damar Hastalığı Tanısı için Yapılan Testler

Hastanın yakınması kalp damar hastalığı şüphesi yaratıyorsa, öncelikle kalp uzmanı tarafından muayene edilmelidir. Doktor tarafından uygun görülmesi durumunda kalp-akciğer filmi, elektrokardiyogram ve kan testleri gibi ön testler mutlaka yapılmak kaydı ile ikinci kademe testler planlanmalıdır.

Ekokardiyografi: Kalbin ses dalgaları ile görüntülenmesi olarak tanımlanabilir. Bu sayede kalp kası ve kasılma gücü, kalp boşluklarının boyutu ve burada bulunabilecek kitle yada pıhtı oluşumları, kalp kapaklarının çalışması, daralması, geriye kan kaçırmaları, kalp zarı ve aorta başlangıç kısmı ile ilgili ayrıntılı bilgi alınabilir.

Treadmill Egzersiz Testi: Hastanın efor kapasitesi, yorulmakla elektrokardiyogramda oluşan değişiklikler, yorulunca tansiyon ve kalp hızındaki yükselme sayesinde kalp damar hastalığı hakkında ve anjiyografi kararı vermeye önemli katkısı olan bir testtir.

Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi: Kalbe efor veya ilaç ile stres yükleyerek, ardından damar yolu ile verilen düşük dozlu radyoaktif maddenin kalp damarları aracılığı ile kalp kası içinde dağılımını inceleyen bir testtir. Bu sayede kalbin hangi bölgesinde damar daralması veya tıkanması olduğu hakkında bilgi vermektedir.

Bilgisayarlı Tomografi ile Yapılan Anjiyografi: Anjiyografide kullanılan X ışını geçirmeyen (kontrast madde) ilacın verilmesi sonrasında, tomografi ile alınan kesit filmlerdeki damar görüntülerinin, bilgisayar ortamında birleştirilmesi ile oluşan sanal anjiyografidir.

Anjiyografi öncesinde yapılan bütün bu testler sonucunda anjiyografi kararı verilebilir. Kalp damarları ile ilgili darlık ve tıkanmalarda son karar anjiyografi ile verilir.

Prof. Dr. Vedat Aytekin
Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir