İnfertilite - Vital Fulya Plaza

İnfertilite

İnfertilite, çocuk sahibi olmak isteyen normal bir çiftin korunmasız cinsel ilişkiye rağmen 1 yıl içerisinde hamileliğin gerçekleşmemesi durumudur. Normal bir çiftin bir ay içerisinde hamile kalma şansı %25, altı ay içerisinde %75 ve bir yıl içerisinde de % 90’dır. İnfertiliteden %20 oranında tek başına erkek sorumlu iken, %20-30 hem erkek hem de kadın sorumludur. Bu oranlara bakıldığında infertilite olgularının yarısında erkeğin diğer yarısında ise kadının sorumlu olduğu görülür.
Toplumda infertilite görülme sıklığı %15 düzeyindedir.

İnfertilite araştırmasına kolay olması nedeni ile öncelikle erkekten başlanılmalıdır. Burada dikkat edilecek nokta, çift talep ettiği takdirde veya inmemiş testis, kadının yaşının 35’den büyük olması gibi risk faktörlerinin bulunması halinde incelemeye bir yılı beklemeden başlanılmasıdır. Değerlendirmede detaylı bir hikaye alınması, fizik muayene ve temel laboratuar tetkikleri esastır. Bu temel değerlendirmeden sonra gerekirse ileri testler uygulanmalıdır.

Erkekte yapılacak araştırmanın amacı;

  • Düzeltilebilecek nedenlerin ortaya çıkarılması
  • Yardımcı Üreme Teknikleri (YÜT) kullanılmasını gerektirecek durumun belirlenmesi
  • Yardımcı üreme tekniği uygulanması gerekirse genetik faktörlerin saptanması ve uygun sperm elde etme yönteminin seçimi
  • İnfertilite ile birlikte görülebilecek hayatı tehdit eden durumların belirlenmesidir.

İdeal olarak düzeltilebilecek nedenlerin tedavi edilerek kişiye kalıcı bir fertilizasyon (dölleme) yeteneği kazandırmak hedeftir. Ancak hastaların yarısında belirli bir etyolojik sebep bulunamamaktadır. Bu grup hastada ampirik (deneyime dayalı) tedavi kullanılabilmekte, hastaya uygun yardımcı üreme tekniklerine yönlendirilmektedir.

Prof. Dr. Bülent Alıcı
Üroloji Uzmanı

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir