Mesane Kanserinin Tedavisi Nasıl Yapılır?- Vital Fulya Plaza

Mesane Kanserinin Tedavisi Nasıl Yapılır?

Mesane kanserinde tedavi hastalığın evresine göre belirlenir. Ancak her evre için standart tek bir tedavi seçeneği de yoktur. Aynı evrede bile daha yüksek ya da daha düşük riskli durumlar olabilir. Ayrıca hastanın eşlik eden başka hastalıklarının olması, tedavi yan etkilerini tolere edip etmemesi tedavi seçimini belirler. Bazı hastalar için tek tedavi seçeneği yeterli olurken bazı hastalar için iki ya da üç değişik tedavi birden uygulanabilir. Kabaca tedavi seçenekleri erken evre, ileri evre ve metastatik hastalık için ayrı ayrı gözden geçirilebilir.

Mesane kanserinde erken evre nedir ve bu evrede tedavi seçenekleri nelerdir?

Mesane duvarındaki kas dokusuna yayılmamış tümörleri erken evre olarak adlandırabiliriz. Bunlara kas invazif olmayan (daha önceleri yüzeyel) mesane kanserleri denilir.(Evre Ta, T1 ve karsinoma in situ) Standart tedavileri TUR(TransUrethral Resection) ameliyatıdır. Ön idrar yolundan girilerek mesane içinde görülen tüm tümörlerin değişik enerji kaynakları ile kesilmesi işlemidir. Vücuda herhangi bir kesi yapılmaz. Tümör parçaları özel bir alet yardımı ile yıkanarak dışarı alınır ve patolojiye yollanır.

Bazı özel durumlarda bu işlemin 2-6 hafta sonra tekrarlanması gerekir buna da RE-TUR ameliyatı denir. Bu grup tümörlerin özelliği ileri evrelere kıyasla daha kolay tedavi edilmelerine karşın tümörün klinik ve patolojik özelliklere göre 2 yıl içinde ortalama %70-80 mesane içinde tekrar oluşmaları yani nüks etmeleridir. Çok daha az bir kısmı ise nüks ederken daha ileri evreye atlayabilir. Bu nedenle yakın izlem ve bazı tümörler için de yeni tümörleri önleyici tedaviler mutlaka yapılmalıdır.
Bu evrede yüksek riskli bir grup için mesanenin tamamının alınması (radikal sistektomi) ameliyatı da bir seçenektir.

Prof. Dr. Süleyman Ataus
Üroloji Uzmanı

Mesane Kanserinin Tanısı Nasıl Konulur?- Vital Fulya Plaza

Mesane Kanserinin Tanısı Nasıl Konulur?

Bütün kanserlerde olduğu gibi erken tanı esastır. Yukarıda adı geçen yakınmalarda özellikle risk faktörlerinin varlığında zaman geçirmeden doktora başvurmalıdır. Önce ayrıntılı olarak hastalığın hikayesinin öğrenilmesi ve hastanın muayene edilmesi esastır. İdrar tahlili, idrarda kanser hücrelerini tespit etmeye yönelik idrar sitolojisi ve idrar yollarının ultrasonu genellikle ilk yapılan tetkiklerdir. Bu aşamada küçük mesane ve üst idrar yolları tümörlerini görememe olasılığı olan ultrason yerine damardan kontrast madde verilerek çekilen bilgisayarlı batın tomografisi tercih edilebilir. Bu aşamada standart olmamakla birlikte idrarda tanıya destek ama tek başına tanı koydurmayan NMP22, BTA, Immunocyt test, and the UroVysion test kullanılabilir. Bu tip testler takip amaçlı da kullanılabilr. Kesin tanı herzaman sistoskopi ve biyopsi ile konulur.

Prof. Dr. Süleyman Ataus
Üroloji Uzmanı