Prostat Büyümesi- Vital Fulya Plaza

Prostat Büyümesi

Prostat Neden Büyür?

Prostatta büyüme 30. yaştan sonra başlar. Dünyanın farklı bölge ve farklı topluluklarında yapılan çalışmalar, büyüme miktarı değişmekle birlikte, yaşla artan prostat büyümesini göstermektedir. Büyümenin erkeklik hormonu varlığında gerçekleşir ve programı normal hücre yenilenmesinin aksaması prostat hücre sayısında artışa yol açar.

50 yaş üzerindeki erkeklerde alt idrar yolu yakınmalarında prostat (büyümesi) tek sebep midir?

Hayır. Ancak “en sık sebep hangisidir?” diye sorarsanız o zaman cevabım evet olacaktır. Bu arada her büyümenin de yakınmalara yol açmadığını vurgulamak isterim. Prostat büyümesi tıbbi deyişiyle prostat hiperplazisi, mesane çıkışında tıkanıklık oluşturarak alt idrar yolu yakınmalarına yol açar. Ancak gece yapılan idrar miktarında artış, mesanenin idrar depolama sorunları, nörolojik hastalıklara bağlı alt üriner sistem bozuklukları, idrar yolu enfeksiyonları gibi daha az görülen bir çok sebep sayabiliriz. Zaten bu hastalarda teşhis, bahsedilen hastalıkların ayırıcı tanısı ile sağlanmaktadır.

Prof. Dr. Oktay Demirkesen
Üroloji Uzmanı

İktidarsızlık- Vital Fulya Plaza

İktidarsızlık

Sertleşme sorunu bir erkeğin sürekli veya tekrarlayan biçimde, cinsel ilişki için yeterli sertliği sağlayamama veya sertliği sürdürememe durumudur.

İktidarsızlık Sık Görülen Bir Durum Mudur?

Bilimsel veriler erkeklerin yarısının hayatlarının herhangi bir döneminde en az bir kez hafif ya da şiddetli iktidarsızlık yaşadığını göstermektedir.
Yapılan çalışmalarda yaş ilerledikçe iktidarsızlığın sıklığının arttığını görmekteyiz.
Ortalama olarak 40’lı yaşlarda %40, 50’li yaşlarda %50, 60’lı yaşlarda %60 iktidarsızlık görülmektedir. Iktidarsızlık bu kadar sık görülmesine karşın hepsi aynı şiddette değildir. Hafif, orta veya şiddetli olabilir. Örneğin Türkiye’de yapılan tarama çalışmasında 40-70 yaş arası iktidarsızlık %69 oranında olmasına rağmen şiddetli iktidarsızlık olan % 9-10’luk kısmıdır.

İktidarsızlık Nelerden Kaynaklanmaktadır?

1980’li yıllara kadar iktidarsızlığın çoğunlukla psikolojik (ruhsal) kaynaklı olduğu düşünülürken günümüzde organik (fiziksel) sebeplerin daha fazla olduğu görülmüştür. Yani, sertleşmenin olabilmesi için gerekli hormon, sinir, damar ve adale sisteminde meydana gelecek bozukluklar iktidarsızlığa yol açabilmektedir. Sorunun kaynağı sadece fiziksel olabileceği gibi, hem fiziksel hem de psikolojik olabilmektedir.

Prof. Dr. Oktay Demirkesen
Üroloji Uzmanı