Meme Büyütme- Vital Fulya Plaza

Meme Büyütme

Meme büyütme ameliyatı; diğer estetik ameliyatlardan farklı olarak hem hasta memnuniyetinin çok üst seviyede olduğu, hem de tüm dünyada en sık yapılan estetik ameliyattır.

Bunun bir kaç nedeni var ki; bunlardan biri; ameliyatın kısa ve nispeten diğer ameliyatlara göre daha kolay, bir diğeri ise; sonucun hemen ameliyat sonrasında gözle görülür bir şekilde elde ediliyor olmasıdır.

Op. Dr. Zekeriya Kul
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Liposuction (Yağ Alma)- Vital Fulya Plaza

Liposuction (Yağ Alma)

Liposuction sanıldığı gibi zayıflama ameliyatı değil, vücuda şekil verme ameliyatıdır. Spora ve diyete rağmen eritemediğiniz yağlar için günümüzde etkinliği ispatlanmış tek yöntem lipsocutiondır.

Nitekim yağ hücrelerinin sayıca çoğalması mümkün olmadığından liposuction yapılan bölgede, yemek düzeninizi ani bir şekilde bozmadığınız taktirde tekrar yağlanma oluşmayacaktır.

Op. Dr. Zekeriya Kul
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Dişeti Estetiği- Vital Fulya Plaza

Dişeti Estetiği

Estetik ile ilgili kavramlar söz konusu olduğunda dokuların birbiri ile uyumu, birbiri ile oranı, belli bir harmoni içerisinde olması dikkate alınır. Yüzümüzün estetiğinden bahsederken de gülüşümüz ve dolayısı ile diş ve dişetleri belli oranlar içerisinde birbiri ile uyum içinde olması gereklidir. Bu gerçekliğin sonucu olarak Dişeti Estetiği uygulamaları geliştirilmiştir.

Estetik bir gülüş yaratabilmek için, konuşurken gülümserken dişetlerinin belli oranlarda görünmesi gereklidir. Bu oran dudak anatomisi veya diş yapısı sebebi ile olması gerekenden fazla ise gülüşümüzün etkisi azalmakta ve hatta olumsuz bir etki bırakmaktadır.

Dişeti estetiği uygulamalarında doğru sonuç almak için kişinin tüm dokuları (dudak, yanak, diş, çene kemiği) incelenmeli ve doğru bir analiz sonrasında uygulamaya geçilmelidir. Yapılacak işlem bazen birkaç diş üzerinde simetri yaratmak, bazen dişlerin arasındaki karanlık alanları kapatmak, bazen dış etkenler sebebi ile renklenmiş dişetini normal rengine döndürmek, bazen de tüm çeneyi etkileyecek şekilde yeni bir diş/dişeti oranı yaratmak amacı ile planlanır.

Dr. Yaman Yücesoy
Diş Hekimi

Diş Beyazlatma- Vital Fulya Plaza

Diş Beyazlatma

Güzel bir gülümsemeye sahip olmanın değişmeyen global bakış açısı “parlak ve beyaz dişlere” sahip olmaktır. Yüzyıllardır değişmeyen bu kriter üzerinde birçok çalışma yapılmıştır. Çevresel faktörler (ilaç kullanımı, nikotin ve türevleri kullanımı, ağız bakımındaki yetersizlik, renkli gıda tüketimi..) yada kişinin DNA’sı gereği rengi koyu dişlere “Diş Beyazlatma” işlemi yapılarak kişilerin mutlu olması sağlanabilir.

Beyazlatma işlemi öncesinde diş yüzeylerinde ve aralarında biriken tartar veya diş yüzeyindeki bakteri plağının kaldırılması (tartar temizliği yapılması) gereklidir.
Diş beyazlatma iki şekilde yapılabilmektedir;

Ofis Tipi Beyazlatma:

 • Dişetlerine koruyucu uygulaması yapılır.
 • Dişlerin yüzeyine beyazlatıcı jel uygulanır.
 • 15dk’lık periyotlar ile jelin yenilenmesi sağlanır.
 • Jelin aktivasyonunu hızlandırmak amacı ile özel ışık uygulamaları yapılabilmektedir.
 • Toplamda 60 dk süren beyazlatma seansında istenilen beyazlığa ulaşmak için bir gün ara verildikten sonra bir seans daha uygulama yapılabilir.

Ev Tipi Beyazlatma:

 • Dişlerden ölçü alınarak model hazırlanır.
 • Laboratuvarda hastanın dişlerine uyumlu olan özel bir plak hazırlanır.
 • Hastaya plağın kullanım eğitimi verilir, beyazlatıcı jeller teslim edilir.
 • Hasta, istediği zaman (evde, işyerinde, seyahatte vb..) verilmiş olan şırınga içindeki beyazlatma
 • jelini plak içerisine uygulayıp sonrasında plağı ağıza takar.
 • 120 dk sonunda plağı çıkarıp dişleri fırçalayıp plağın da temizlenmesini sağlar.
 • Üst üste 3 gün uygulama sonucunda kalıcı bir beyazlık sağlanabilmektedir.

Dr. Yaman Yücesoy
Diş Hekimi

Kalp Kapak Hastalıkları- Vital Fulya Plaza

Kalp Kapak Hastalıkları

Sağlıklı bir kalp bir dakikada yaklaşık 70-80 kez ve bir günde yaklaşık 100.000 kez kasılır. Bu sayede tüm vücuda her saatte 300 litreye yakın kan pompalar. Normal bir kalpte dört boşluk vardır. Üst iki boşluk sağ ve sol kulakçıklar, alt iki boşluk ise sağ ve sol karıncıklar olarak isimlendirilir. Kalbin görevi tüm vücuda oksijenden zengin kan göndermektir. Kan kalp boşlukları içinden geçip vücuda atılana kadar dört kalp kapağından geçer. Triküspid, Pulmoner, Mitral ve Aort kapaklar. Akciğerde temizlenerek oksijenden zengin hale gelen kan, bu dört boşluktan geçerek en son aort kapaktan ana atar damar “Aort” a atılarak buradan tüm vücuda gönderilir.

Kalp Kapaklarının Görevi Nedir

Kalp pompa görevi için kasıldığı zaman, kalp kapakları açılır ve kanın geçişine izin verir. Kalp atışları arasında hemen kapanarak kanın geri kaçmasına engel olur. Bu normal düzende oluşabilecek bozulma ; kalbin pompa görevini etkin olarak yapmasını engelleyecektir.

Triküspid Kapak sağ kulakçık ile sağ karıncık arasında yer alır
Pulmoner Kapak sağ karıncık ile akciğer atardamarı arasında yerleşmiştir
Mitral Kapak sol kulakçık ile sol karıncık arasındadır
Aort Kapak ise sol karıncık ve aorta (ana atardamar) arasına yerleşmiştir. Kanın kalpten tüm organlara pompalanması na aracılık eder.

Kalp Kapak Hastalıkları

Küçük yaşta geçirilen romatizmal ateş, doğumsal ve ileri yaşlarda yıpranmaya bağlı oluşan kapak hastalıkları en sık Mitral ve Aort kapakta görülür. Daha az sıklıkta Pulmoner ve Triküspid kapak tutulur.

Kalp kapaklarındaki hastalıklar doğuştan ya da daha sonra edinilen hastalıklar şeklinde karşımıza çıkabilir. En sık hastalanan kapaklar Mitral ve Aort kapaklardır.

Mitral Yetersizliği: Mitral kapağın çoklukla küçük veya genç yaşlarda geçirilmiş enfeksiyonu (akut romatizmal ateş, sık anjin vs.) , vücutta yapılan herhangi bir girişim sonucu oluşabilecek enfeksiyonlar (endokardit), ya da kapakta doğuştan bulunan yapısal bozuklukların ve yaşın etkisi ile oluşan yıpranmalar, kapak bağlarında kopma gibi nedenler ile ortaya çıkabilir

Mitral Darlığı: En sık nedeni romatizmal ateş gibi küçük yaşta geçirilmiş infeksiyon olmakla beraber, yaşa ve doğuştan olma deformasyonlar nedeni ile kapağın yıpranması, kireçlenmesi ve daralmasıdır.

Aort Yetersizliği: Aort kapağın çoklukla küçük veya genç yaşlarda geçirilmiş enfeksiyonu (akut romatizmal ateş, sık anjin vs.) , vücutta yapılan herhangi bir girişim sonucu oluşabilecek enfeksiyonlar (endokardit), ya da kapakta doğuştan bulunan yapısal bozuklukların ve yaşın etkisi ile oluşan yıpranmalar, kapak bağlarında kopma gibi nedenler ile ortaya çıkabilir

Aort Darlığı: En sık nedeni ileri yaş ve doğuştan olma deformasyonlar (biküspid aort kapak gibi) nedeni ile kapağın yıpranması, kireçlenmesi ve daralmasıdır. İleri yaştaki kapak hastalıklarının en sık nedenidir.

Triküspit Kapak Hastalıkları: Seyrek olarak tek başına görülür. Çoklukla diğer kapak hastalıklarına eşlik eder. Darlık ve Yetersizlik şeklinde oluşabilir

Pulmoner Kapak Hastalıkları: Doğuştan olan kalp hastalıklarına sıklıkla eşlik eder

Prof. Dr. Vedat Aytekin
Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı

Kalp Damar Hastalığı Tanısı için Yapılan Testler- Vital Fulya Plaza

Kalp Damar Hastalığı Tanısı için Yapılan Testler

Hastanın yakınması kalp damar hastalığı şüphesi yaratıyorsa, öncelikle kalp uzmanı tarafından muayene edilmelidir. Doktor tarafından uygun görülmesi durumunda kalp-akciğer filmi, elektrokardiyogram ve kan testleri gibi ön testler mutlaka yapılmak kaydı ile ikinci kademe testler planlanmalıdır.

Ekokardiyografi: Kalbin ses dalgaları ile görüntülenmesi olarak tanımlanabilir. Bu sayede kalp kası ve kasılma gücü, kalp boşluklarının boyutu ve burada bulunabilecek kitle yada pıhtı oluşumları, kalp kapaklarının çalışması, daralması, geriye kan kaçırmaları, kalp zarı ve aorta başlangıç kısmı ile ilgili ayrıntılı bilgi alınabilir.

Treadmill Egzersiz Testi: Hastanın efor kapasitesi, yorulmakla elektrokardiyogramda oluşan değişiklikler, yorulunca tansiyon ve kalp hızındaki yükselme sayesinde kalp damar hastalığı hakkında ve anjiyografi kararı vermeye önemli katkısı olan bir testtir.

Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi: Kalbe efor veya ilaç ile stres yükleyerek, ardından damar yolu ile verilen düşük dozlu radyoaktif maddenin kalp damarları aracılığı ile kalp kası içinde dağılımını inceleyen bir testtir. Bu sayede kalbin hangi bölgesinde damar daralması veya tıkanması olduğu hakkında bilgi vermektedir.

Bilgisayarlı Tomografi ile Yapılan Anjiyografi: Anjiyografide kullanılan X ışını geçirmeyen (kontrast madde) ilacın verilmesi sonrasında, tomografi ile alınan kesit filmlerdeki damar görüntülerinin, bilgisayar ortamında birleştirilmesi ile oluşan sanal anjiyografidir.

Anjiyografi öncesinde yapılan bütün bu testler sonucunda anjiyografi kararı verilebilir. Kalp damarları ile ilgili darlık ve tıkanmalarda son karar anjiyografi ile verilir.

Prof. Dr. Vedat Aytekin
Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı

Menisküs Yırtıkları- Vital Fulya Plaza

Menisküs Yırtıkları

Menisküsler diz eklemi içinde, kayganlığı ve yük yüzey alanını arttırmakla görevli yapılardır. Dizin sağlamlığına katkıda bulunurlar. Hassas kollajen dizilimleri sayesinde yük emici etkileri vardır. Yaşla birlikte içeriğindeki su miktarı ve kollajen yapısının değişmesi ile yırtılmaya ve aşınmaya yatkın hale gelirler. Menisküs yırtıkları genellikle genç, aktif ve sporla uğraşan kişilerde, travma sonrasında, orta yaş grubunda ise aşırı kullanıma bağlı gelişen lezyonlardır. Yaralanmanın şiddetine göre diz içindeki bağ ve kıkırdaklarda da sorunlar oluşabilir. Genellikle kendisini; dizde şişme, tekrarlayan kilitlenmeler ve ağrı olarak hissettirir.

Artroskopik Menisküs Tamiri

Genç aktif hastalarda, taze ve düzgün kenarlı yırtıkların tamiri uzun dönemde gelişebilecek kireçlenme sorunlarını çözmek için önem arz eder. Ancak yaralanmanın ciddiyetine bağlı olarak tamir mümkün olamayabilir. Bu durumda hasarlı dokunun çıkarılması gerekebilir. Eşlik eden bağ ve kıkırdak yaralanmalarının tedavileri de aynı anda gerçekleştirilebilir. Artroskopik menisküs tamiri ameliyatı sonrasında fizik tedavi ve birkaç hafta koltuk değneği kullanımı gerekebilmektedir.

Artroskopik Menisektomi

Menisküs yırtıkları aşırı kullanım ve yaşlanmaya bağlı oluşabilmektedir. Bu tip yırtıklar daha kompleks olup cerrahi tedavileri yanında hastanın dizini doğru kullanması konusunda eğitilmesi de gerekmektedir. Yine bu yaş grubunda çevre kasların rehabilitasyonu ağrının azaltılmasında çok etkilidir. Menisküs ameliyatı sonrasında eşlik eden başka sorun yok ise hasta yürümeye ve dizine yük vermeye hemen başlayabilir.

Op. Dr. Taner Bekmezci
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Klavikula Kırıkları- Vital Fulya Plaza

Klavikula Kırıkları

Klavikula kırığı nedir?

Klavikula, omuz bölgesinde köprücük kemiği olarak bilinen kemiğin adıdır. Klavikula kırıkları tüm omuz bölgesi kırıklarının %35’ ini, tüm erişkin kırıklarının %4’ ünü oluşturur. Çoğunlukla orta hat yerleşimli, belirgin ayrışması olmayan köprücük kemiği kırıkları gözlenir.

Klavikula kırığı kaç günde iyileşir?

Hastanın yaşına göre değişmekle birlikte, köprücük kemiği kırığı için 3-6 hafta arasında 8 bandajı kullanılır. Günlük hayata dönüş 3-6 hafta sürmekle birlikte, sportif hayata dönüş ya da zorlama gerektiren aktiviteler için 3 ay dikkat edilmelidir.

Klavikula kırığı nasıl tedavi edilir?

Belirgin ayrışma gösteren, omuz çevresi işlevlerin kısıtlanmasına yol açacak ya da akromioklavikuler ekleme yakın yerleşimli kırıklar cerrahi olarak tedavi edilirler. Bu durumların dışında çoğunlukla tedavi kol askısı veya 8 bandajı denilen destekleyici cihazlarla yapılır. Ameliyat gerektiren köprücük kemiği kırıkları durumlarda plak-vida ya da kanal içi tespit cihazları ile kemik parçaların birbirine teması sağlanır.

Op. Dr. Taner Bekmezci
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Allerjik Astım- Vital Fulya Plaza

Allerjik Astım

Allerjik nezle sebebi olan  allerjenler genetik yatkınlığı olan kişilerde astım gelişimine de yol açabilirler. Başlıca belirtiler değişik şiddetlerde ortaya çıkan öksürük, nefes darlığı,  hışıltılı solunum ve göğüste sıkışma ataklarıdır. Allerjenlerden kaçınma ve hastalığın şiddetine göre düzenlenecek ilaç tedavisi atakları önlemeye yardım eder.

Prof. Dr. Suna Büyüköztürk
İç Hastalıkları / İmmunoloji ve Allerji Hastalıkları Uzmanı

Allerji Tanı Testleri: Deri Prik Testleri - Vital Fulya Plaza

Allerji Tanı Testleri: Deri Prik Testleri

Allerjik hastalık tanısında kullanılan kolay, güvenli ve 15-20 dakika gibi kısa bir zamanda sonuıç veren testlerdir. Genellikle ön kolun iç yüzüne  uygulanır. Standard bir prik test paneli aeroallerjenler denilen polenler (ağaç, çayır ve yabani ot), ev tozu akarları (mayt), küf mantarı sporları ve kedi, köpek antijenlerini içerir. Aynı esnada negatif ve pozitif kontrollerin de uygulanmasıyla allerji testlerinin pozitif veya  negatif olduğuna karar verilebilir. Prik testlerin uygulaması basit olmakla birlikte değerlendirilmesi deneyim gerektirir.

Prof. Dr. Suna Büyüköztürk
İç Hastalıkları / İmmunoloji ve Allerji Hastalıkları Uzmanı