Uzm. Dr. Emel Tütüncü

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Dr. Emel Tütüncü

1976 yılında İstanbul’da doğdu. İlkokulu Katip Kasım İlkokulu’nda, ortaokul ve liseyi Çemberlitaş Kız Lisesi’nde okudu. 1992 yılında öğrenim görmeye hak kazandığı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1998 yılında tamamlayarak Tıp Doktoru ünvanını aldı.

1999 yılında girdiği Tıpta Uzmanlık Sınavı sonrasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda ihtisasa başladı.

2003 yılında Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Aile Terapisi Eğitimleri’nde erişkinler ve aile düzenekleri ile ilgili çalışmalar yaparak “Suicidal Ergenlerin Anne Babalarına Yaklaşım” isimli çalışmasıyla eğitim sürecini tamamladı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki ihtisasını 2003 yılında “Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğu Olgularının Davranış Stili Özellikleri ile Annelerinin Mizaç Özelliklerinin Değerlendirilmesi” konulu bitirme tezi ile tamamladı. Bu çalışmasından sonra Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı ünvanını aldı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki ihtisasını 2003 yılında “Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğu Olgularının Davranış Stili Özellikleri ile Annelerinin Mizaç Özelliklerinin Değerlendirilmesi” konulu bitirme tezi ile tamamladı. Bu çalışmasından sonra Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı ünvanını aldı.

2003-2012 tarihlerinde İzmir Karşıyaka’da bulunan muayenehanesinde, ruhsal rahatsızlığı olan çocuklar, ergenler ve aileleriyle çalıştı. Ruhsal rahatsızlığı olmayan, farklı gelişim özellikleri gösteren bireylerle psikodrama tekniği kullanarak grup psikoterapötik görüşmeleri uyguladı.

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği ve Acıbadem Sağlık Grubu Hayat Dergisi Yayın Kurulu üyesi Uzm. Dr. B. Emel Tütüncü, Vital Fulya’daki muayenehanesinde Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapmaktadır.