Prof. Dr. Suna Büyüköztürk

İç Hastalıkları / İmmunoloji ve Allerji Hastalıkları Uzmanı

Prof. Dr. Suna Büyüköztürk

Tıp Eğitimi: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi-  Mezuniyet 1973

İç Hastalıkları Uzmanlığı: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Kürsüsü- 1977

Allerji Uzmanlığı: İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Allerji Bilim Dalı- 2002

İmmunoloji ve Allerji Hastalıkları Uzmanlığı: İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı-2010

Halen İstabul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İmmunoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı’nda  öğretim üyesi olarak çalışmaktadır

İlgi  ve Araştırma Alanları:

  • Allerjik Rinit
  • Allerjik Astım
  • Allerjen immunoterapisi (aşı tedavisi)
  • İlaç allerjileri
  • Besin allerjileri
  • Arı allerjileri
  • Anafilaksi
  • Akut/ Kronik ürtiker (kurdeşen)
  • İmmun yetmezlikler (bağışıklık sistemi bozuklukları)