Prof. Dr. Salih Pekmezci

Hepato Pankreato Biliyer Cerrahi

Prof. Dr. Salih Pekmezci

23/05/1962 tarihinde Sinop’ta doğdu. 1979’da İstanbul Pertevniyal Lisesi’nden mezun oldu. 1981 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde başladığı tıp eğitimini 1987’de tamamladı. Aynı yıl uzmanlık sınavını kazanarak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimime başladı. Şubat 1994’te “Aprotinin ve Prostaglandin E1 ‘in Kolon Anastomozu İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması” isimli, deneysel çalışmaya dayalı tezini sunarak genel cerrahi uzmanı oldu. 1994 – 1999 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda genel cerrahi uzmanı olarak çalıştı. 1999’da doçent, 2005 yılında profesör oldu. Halen aynı anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Özel uzmanlık alanları karaciğer, pankreas ve safra yolları cerrahisi, böbrek ve karaciğer transplantasyonu ve karın içi yapışıklıklarının laparoskopik tedavisidir. Halen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde böbrek transplantasyonu programının sorumlusudur.

Prof. Dr. Salih Pekmezci birçok meslek derneğinin aktif üyesi olarak yer almış ve çeşitli derneklerde yönetim kurullarında görev almıştır. Aynı zamanda ulusal ve uluslar arası birçok bilimsel toplantıda konuşmacı ve panelist olarak görev yapmış, birçoklarının düzenleme kurullarında yer almıştır. Ulusal ve uluslar arası dergilerde yayımlanmış birçok makalesi ve ulusal ve uluslar arası kongrelerde sunulmuş kongre bildirileri mevcuttur. Ayrıca birçok bilimsel kitapta yazar olarak görev almıştır.

Prof. Dr. Salih Pekmezci İngilizce bilmektedir; evli ve iki çocuk babasıdır.