Prof. Dr. Saide Aytekin

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı

Prof. Dr. Saide Aytekin

 • Branş (Specialty) Dahiliye uzmanı
 • Üst uzmanlık (Subspeciality) Kardiyoloji (Kardiyolojide Profesör)

Mesleki İlgi Alanları ve Aktiviteleri (Special Expertise)

 • Ekokardiyografi (20 yıldır FNH ekokardiyografi laboratuvar şefi)
 • Hipertansiyon
 • Hiperkolesterolemi
 • Metabolik sendrom
 • Kapak hastalıkları
 • Kalb yetersizliği

Genel bilgi ve tanıtım (Overview)

 • İlk ve orta öğrenimimi Eskişehir’de bitirdim
 • 1975 – 1981 Yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi‘nde okudum. Fakülteyi 1. Derece ile bitirdim
 • 21.Mayıs.1987 tarihinde “Hipertansiyona Bağlı Sol Ventrikül Hipertrofili Kişilerde Ventriküler Aritmi Sıklığının Araştırılması” isimli tezimle İ.Ü Kardiyoloji Enstitüsü’nde İç Hastalıkları İhtisasını tamamladım
 • 1987 – 1991 Yılları’nda İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü’nde Kardiyoloji Üst İhtisasını yaptım. 25 Şubat 1991 tarihinde “Normal Koroner Arterli ,Göğüs Ağrılı Hastaların Klinik ve Laboratuvar Özellikleri” isimli tezimle ihtisasımı tamamladım.Kalp Hastalıkları uzmanıoldum.
 • 1991 Eylül – 1994 Nisan ayları arasında Prof. Dr. Siyami Ersek Göğüs – Kalp Damar Cerrahisi Merkezinde Kardiyoloji Başasistanı olarak görev yaptım.
 • 1992 Yılında 4 ay süreyle London University Middlesex Hospital Ekokardiyografi Laboratuvarında çalıştım.
 • 1994 yılı Nisan ayında Florence Nightingale Hastanesi’nde Ekokardiografi Laboratuvarı sorumlusu ve noninvazif kardiyoloji uzmanı olarak göreve başladım.
 • 31 Ekim 1996 tarinde Kardiyoloji Doçenti ünvanını aldım .
 • Ekim – 1998 Türk Kardiyoloji Derneği Ekokardiyografi Çalışma Grubu sekreterliğine seçildim
 • Ekim – 2000 Türk Kardiyoloji Derneği Ekokardiyografi Çalışma Grubu başkan yardımcılığına seçildim
 • Nisan – 2000 tarihinde Kadir Has Üniversitesi Kardiyoloji AD öğretim üyeliğine atandım.
 • Ekim – 2002 TKD Ekokardiyografi Çalışma Grubu başkanlığına seçildim
 • 23 Aralık 2002 tarihinde Kadir Has Üniversitesi Kardiyoloji AD Profesör kadrosuna atandım
 • 2006 Mayıs ayında İstanbul Bilim Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı ‘nda Profesör Kadrosuna atandım.

Yaptığım İdari Görevler

 • Halen Amerikan Hastanesi ve Koç Üniversitesi Hastanesi Noninvazif Kardiyoloji Bölümü sorumlusu olarak çalışmaktadır.
 • 1993-2017 arasında Florence Nightingale Hastanesi Kardiyoloji Servisi ve Ekokardiyografi Laboratuvarı’nın Sorumlusu olarak çalıştı.
 • Nisan 2000 – Ocak 2005 döneminde Kadir Has Üniversitesi Kardiyoloji ABD öğretim üyesi
 • Nisan 2000 – Ocak 2005 döneminde K.H. Üniversitesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi
 • Nisan 2000 – Ocak 2005 döneminde K.H. Üniversitesi Fakülte Kurulu Üyesi
 • Nisan 2000 – Ocak 2005 döneminde K.H. Üniversitesi Sağlık Kurulu Üyesi
 • Nisan 2000 – Ocak 2005 döneminde K.H. Üniversitesi 2.Dönem Eğitim Komisyonu Üyeliği
 • Nisan 2000 – Ocak 2005 döneminde K.H. Üniversitesi Ana Eğitim Komisyonu Üyeliği
 • Florence Nightingale Hastanesi Ekokardiyografi Laboratuvarı sorumlusu

Bilimsel Kuruluşlara ve Dergi Bilim Kurullarına Üyelikler

 • Ekim – 1998 Türk Kardiyoloji Derneği Ekokardiyografi Çalışma Grubu sekreterliği
 • Ekim – 2000 Türk Kardiyoloji Derneği Ekokardiyografi Çalışma Grubu başkan yardımcılığı
 • Ekim – 2002 TKD Ekokardiyografi Çalışma Grubu başkanlığı
 • Türk Tabipler Birliği İstanbul Tabip Odası Üyesi
 • Türk Kardiyoloji Derneği Üyeliği
 • TKD Ulusal Kongre Bilim Kurulu Üyeliği
 • “European society of cardiology üyeliği FESC”
 • “International Atherosclerosis Society” üyeliği
 • “European Society of Cardiology Echocardiography Working” grup üyesi
 • Türk Ekokardiyografi Dergisi Bilim Kurulu Üyeliği
 • Türkiye Klinikleri Dergisi Bilim Kurulu Üyeliği
 • Anadolu Kardiyoloji Dergisi Bilim Kurulu Üyeliği
 • Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi Bilim Kurulu Üyeliği
 • Anadolu Kardiyoloji Dergisi Bilim Kurulu Üyeliği
 • Türk kardiyoloji seminerleri Bilim kurulu üyeliği
 • Ayrıca bir kitap editörlüğü, bir kitap editör yardımcılığı,pek çok bölüm yazarlığı,yüze yakın yerli ve yabancı yayını,30 civarında kardiyoloji tezi sorumlu hocalığı bulunmaktadır.
 • Halen Amerikan Hastanesi ve Koç Üniversitesi Hastanesi Noninvazif Kardiyoloji Bölümü sorumlusu olarak çalışmaktayım.

Vaka sayıları

 • Halen kliniğimiz ekokardiyografi laboratuvarında senede 35.000 e yakın hastaya ekokardiyografi işlemi,
 • 500-600 Transösofageyal ekokardiyografi
 • 3000-4000 civarında Carotis Doppler İncelemesi
 • 50- 60 civarında Stress ekokardiyografi tetkiki yapılmaktadır.
 • Çok deneyimli bir ekip ile çalışmalar yapılmakta olup,İstanbul FNHastanemizde 3D teknolojisi ile son model ekokardiyografi cihazımız ile en ileri teknolojide ekokardiyografi incelemeleri yapılmaktadır. (bkz. Ekokardiyografi teknikleri sayfamız)