Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul

Nöral Terapi & Akupunktur Uzmanı

Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul

1963 yılında Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde doğan H. Nazlıkul, eğitimine büyükannesinin kendisine okuduğu dünya klasikleri ile başladı ve ilkokul ikinci sınıftan itibaren Almanya’da devam etti.

Lise yıllarında Erich Fromm ile tanışarak, Erich Fromm bursu ile okumaya hak kazandı.

Yükseköğrenimini Frankfurt am Main Wolfgang Johann Goethe Üniversitesi Tıp Fakültesi ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tamamladı.

1992-1993 yılları arasında Kinikum und Fachbereich Medizin Johann Wolfgang Goethe Universitat Frankfurt am Main (Frankfurt W.J.G. Üniversitesi Tıp Fakültesi) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları’nda asistan olarak çalıştı.

1993 yılından itibaren Çocuk Sağlığı Hastalıkları asistanlığı yaptığı yıllarda “Doğal Yöntemlerle Tedavi = Tamamlayıcı Tıp ve Regülasyon Tıbbı”na yöneldi.

Aynı yıllarda Frankfurt Tıp Fakültesi bünyesinde “Bilimsel Akupunktur” eğitimi sonrası Akupunktur B diploması sahibi oldu.

International College of Applied Kinesiology – Deutschland e.V. (İCAK-D)
Kineziyoloji’de eğitmen eğitmeni oldu.

Çalışmaları ve Verdiği Eğitimler

1995-1998 tarihleri arasında “Tamamlayıcı Tıp ve Regülasyon Tıbbı” yöntemleri başta olmak üzere, beslenme, ağrı tedavisi, yara iyileşmesi, manuel terapi, kineziyoloji, fitoterapi, hömopati, spor hekimliği ve koruyucu hekimlik konusunda çalışmalar yaptı.

Medizinische Fakultät Justus-Liebig-Universität Gießen’de (Giessen Üniversitesi Tıp Fakültesi) Tamamlayıcı Tıp ve Regülasyon Tıbbı = Doğal Yöntemlerle Tedavi Uzmanı oldu ve pek çok bilimsel konuda Herget’in asistanlığını yaptı.

İki yıl yıl manyetik alan tedavisi, biyofoton, Proqunat ve online çekap konusunda özel eğitim aldı, pek çok ülkede Bioenformatif Tıp konusunda eğitimler verdi.

Elektrosmogun insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri konusunda pek çok çalışmalar yapmakla birlikte, EVA konusunda Dr. Lüdwig ile birlikte cihazların programlarının yazılımında ve geliştirilmesinde önemli katkı sağladı.

1996 yılından beri koruyucu hekimlik kapsamında nöralterapi başta olmak üzere, sporcu beslenmesi, kineziyoloji, ozon tedavisi, hipnoz, manyetik alan tedavisi, manuel terapi, akupunktur, özellikle de MAPS mikro sistem akupunktur, EAV akupunktur, hormon tedavisi, timüs tedavisi, homöpati, fitoterapi (şifalı bitkilerle tedavi), tamamlayıcı arınma detoks, şelasyon, meditasyon, uykunun önemi, ortomoleküler tıp ve biyolojik tıp konusunda pek çok bilimsel çalışmada yer aldı ve bu konuda Avrupa’da pek çok bilimsel kurulda çalışmalara katıldı.

Almış Olduğu Görevler

2004 yılından beri Bilimsel Tamamlayıcı (Komplementer) Tıp ve Regülasyon Derneği, Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği’nin kurucu üyesi ve başkanı, Manuel Tıp Derneği’nin ikinci başkanı ve Bilimsel Akupunktur ve Regülasyon Derneği’nin onursal başkanı, Doğal Yöntemlerle Tedavi ve Regülasyon Tıp Hekimlerinin Merkez Birliği olan Zentralverband der Ärzte für Naturheilverfahren und Regulationsmedizin e.V (ZAEN), Alman Ağrı Araştırma ve Tedavisi Cemiyeti ile Avrupa Anti-Aging Derneği’nin aktif
üyesi ve eğitim görevlisidir.

Alman Beslenme Akademisi’nin (Deutsche Akademi für Ernährungsmedizin) hekimler için vermiş olduğu programlar kapsamında 1997 yılından beri eğitmenlik yapmaktadır.

IGNH (Internationeler Gesellschaft für Neuraltherapie nach Huneke = Huneke Uluslararası Nörelterapi Derneği) bilim kurulu üyesi, genişletilmiş yönetim kurulu üyesi, Alman Sağlık Bakanlığı’nın Nöralterapi Komisyonu üyesi ve eğitmenliğin yanı sıra Türkiye’deki Uluslararası Nöralterapi Derneği tarafından kabul edilen eğitim yetkisi olan ilk hekimdir.

Türkiye’de 2003 yılından başlayarak Nöralterapi başta olmak üzere, Aurikulterapi, Akupunktur, Kinezioloji, Manuel Terapi ve Manuel Muayene, Kombine Terapiler, Manyetik Alan Terapileri, Detoks, Şelasyon, Anti Aging adı altında 84’ün üzerinde en azı iki gün olmak üzere hekimlere yönelik kurslar organize etmekte ve eğitim vermektedir.

2004 yılından itibaren TTB tarafından kredilendirilen, katlanarak günümüze kadar gelmeyi başaran eğitimlerin sayısı yüze yaklaşmaktadır.

Her sene Avrupa ülkeleri ve Türkiye’de gerçekleştirilen “Nöralterapi ve Tamamlayıcı Tıp” alanında yapılan pek çok kongrenin başkanlığını, sunumlarını, düzenlenmesini, workshop çalışmalarını aktif olarak üstlenmiştir.