Op. Dr. Sevda Uğraş

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

Dr. Sevda Uğraş

Op. Dr. Sevda Uğraş, 1973 yılında Kayseri’de doğmuştur. 1999 yılında da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Uzmanlık eğitimini 1999-2005 tarihleri arasında, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamlamıştır. Servikal, torakal ve lomber omurga patolojileri, mikrocerrahi, perkutan omurga cerrahisi ve endoskopik omurga cerrahisinde en son ve güvenli teknikleri uygulamaktadır.

Bulunduğu Kurumlar:

 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Samsun
 • Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
 • Kağıthane Devlet Hastanesi, İstanbul
 • Medical Park Hastanesi, Fatih, İstanbul
 • Duygu Hastanesi, İstanbul

Gözlemci Bulunduğu Kurumlar:

 • Henry Ford Hospital, Department of Neurosurgery, Detroit, USA
 • Koç Üniversitesi, Amerikan Hastanesi, İstanbul

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

 • İstanbul Tabip Odası
 • Türk Nöroşirürji Derneği

Katıldığı Kurslar:

 • SRS Dejeneratif Omurga Cerrahisi, Budapeşte, Macaristan
 • AO Dejeneratif Omurga Cerrahisi, Bursa
 • Endoskopik Kadavra Cerrahisi, İstanbul
 • Koç Üniversitesi, Amerikan Hastanesi, İstanbul
 • Minimal İnvazif Omurga Cerrahisi, Beyrut, Lübnan
 • Servikal Cerrahi, Barselona, İspanya
 • Servikal Cerrahi, Cenevre, İsviçre
 • Endoskopik Diskektomi Cerrahisi, Berlin, Almanya