Dr. İlker Yassa

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

Dr. İlker Yassa

 • 1977 yılında İstanbul’da doğdu.
 • İlköğretimini Özel Kültür Koleji İlkokulu’nda tamamladı.
 • 1988-1996 yılları arasında Almanca ve İngilizce dillerindeki ortaokul ve lise öğrenimini İstanbul Erkek Lisesi’nde tamamladı.
 • 1996-2002 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Tıp eğitimini bitirerek Tıp Doktoru ünvanı aldı.
 • 2002’de İsviçre Basel Üniversitesi’nde ve Almanya Essen Üniversitesi’nde Gözlemci-Araştırmacı Doktor olarak çalışmalarda bulundu.
 • 2005 yılında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği’nde Asistan Doktor olarak görev yaptı.
 • 2005-2006 yıllarında Askeri Tıp Doktoru olarak askerlik görevini tamamladı.
 • 2006-2012 yılları arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği’nde Asistan Doktor olarak görev yaptı; Beyin ve Sinir Cerrahi Uzman Doktoru oldu ve Operatör Doktor ünvanını aldı.
 • 2012-2013 yılları arasında Kırklareli Lüleburgaz Devlet Hastanesi’nde Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı olarak görev yaptı.
 • 2013 -2014 yıllarında Özel Avcılar Anadolu Hastanesi’nde tam zamanlı görev yaparken 2014 Eylül-Aralık ayları arasında Silivri Medical Park hastanesinde de yarı zamanlı olarak Beyin, Sinir Omurilik Cerrahisi Uzmanlığı yaptı.
 • 2014-2015 yılları arasında Özel Avicenna Hastanesinde hizmet verdi.
 • Evli ve bir çocuk babasıdır.
 • Kurs ve Seminerler:

 • Türk Nöroşirürji Derneği XXI. Bilimsel Kongresi (20-24 Nisan 2007, Antalya)
 • Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği IV. Bilimsel Kongresi (7-10 Kasım 2008, Antalya)
 • Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Kursu: “Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi” (25-28 Haziran 2009, Çanakkale)
 • Türk Nöroşirürji Derneği Cerrahi Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim Grubu Kursu: “Supra-, İnfratentoriyal Bölge ve Ventriküllere Mikrocerrahi ve Endoskopik Yaklaşımlar” (24-25 Eylül 2009, İstanbul)
 • Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği V. Bilimsel Kongresi (01-04 Ekim 2009, Kapadokya)
 • Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkolojik Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu Sempozyumu: “Glial Tümörler, Hipofiz Adenomları, Meningiomlar” (25-26 Aralık 2009, İstanbul)
 • Türk Nöroşirürji Derneği Temel Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Kursu: “Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi” (16-19 Mart 2010, Kuşadası – Aydın)
 • Türk Nöroşirürji Derneği Çalıştayı: “Lumbosakral fiksasyonda ikili sakrum vidası uygulamaları” (Mayıs 2010, Antalya)
 • Türk Nöroşirürji Derneği XXIV. Bilimsel Kongresi (14-18 Mayıs 2010, Antalya)
 • Türk Nöroşirürji Derneği Cerrahi Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim Grubu Kursu: “Serebrovasküler By-pass Teknikleri ve Serebrum Ak Madde Yollarının Mikrocerrahi Anatomisi” (3-4 Aralık 2010, İstanbul)
 • Ulusal ve Uluslarası Yayınlar ve Kongre Bildiriler

 • Ofluoğlu Ali Ender, Akkoyun Nesrin, Yassa İlker, Toplamaoğlu Halil. Lomber Dar Kanal Cerrahisinde Altın Standart. Tartışmalı Poster Sunumu, Türk Nöroşirürji Derneği XXI. Bilimsel Kongresi, 2007 Antalya
 • Yassa Mustafa İlker, Ofluoğlu Ali Ender, Hergünsel Batu, Toplamaoğlu Halil. Cerrahi olarak tedavi edilen erişkin gergin omurilik sendromlu 12 hastanın retrospektif klinik değerlendirmesi. Sözel Bildiri, Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği III.Bilimsel Kongresi, 2007 Antalya
 • Gunduz B, Yassa MI, Ofluoglu E, Ekinci B, Erdogan U, Asilturk M, Toplamaoglu H. Two cases of arachnoid cyst complicated by spontaneous intracystic hemorrhage. Neurology India 2010;58:312-315
 • A. Ender Ofluoğlu, M. İlker Yassa, Bekir Tuğcu, Halil Toplamaoğlu. Atlas ve Aksisin Nadir Görülen Kombine Kırıkları: Olgu Sunumu. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2010;23:73-76
 • İsmail Karaca, Müslüm Güneş, Erhan Sofuoğlu, Yaşar Dağıstan, Cem Ovalıoğlu, Çağatay Kemerli, Levent Uysal, Ahmet Dikilitaş, İlker YASSA, Engin Ozar, Faruk Tancar. Surgical Treatment of the Intradural Extramedullary Spinal Tumors. Review of 10 Years Results. E-poster. EANS 14th European Congress of Neurosurgery, 2011 Rome- Italy
 • Galip Zihni SANUS, Mustafa Onur ULU, Fatma OZLEN, Huseyin BİCEROGLU, Baris KUCUKYURUK, Cihan İSLER, Mustafa İlker YASSA, Sait ALBAYRAM, Ahmet BAS, Buge OZ, Mehmet KURKCU, Taner TANRIVERDI. Assesment of Osteointegration of Cortoss™ in Cranioplasty: An Experimental Study in Rabbits. Journal of Neurological Sciences(Turkish) 2013;30:144-152