Doç. Dr. Gaffar Aslan

KBB Hastalıkları & Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı

Doç. Dr. Gaffar Aslan

Öğrenim Durumu:

Lisans/ Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1995

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ankara Üniversitesi 2000

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı: Kronik Rinosinüzitli Hastalarda Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sonuçlarımız.

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Tevfik Aktürk

Görevler:

Araştırma Görevlisi: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı 1996-2000

Askerlik: Kayseri Askeri hastanesi KBB Kliniği

Uzman Doktor: Florence Nightingale Avrupa Hastanesi 2000-2006

Rotasyon: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı (3 ay) 2008

Rotasyon: İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ABD, eğitim programı. 2007-2008

Uzman Doktor: Florence Nightingale Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları kliniği 2000-2013

Yrd. Doçent: İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ABD Öğretim Üyesi 1 Mart 2013’ de atama

Doçent: İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ABD Doçent Öğretim Üyesi 7 Nisan 2015

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

 • Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği
 • Profesyonel Ses Derneği
 • Yüz Plastik Cerrahi Derneği
 • Ulusal Larengoloji Derneği
 • Avrupa Rhinoloji Derneği.
 • ÖZEL İLGİ ÖNCELİKLİ AMELİYATLAR

 • RİNOPLASTİ
 • SEPTORİNOPLASTİ
 • SEPTOPLASTİ 8 BURUNDA ET KEMİK OPERASYONLARI)
 • ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ (NAVİGASYON EŞLİĞİNDE KONTROLLÜ CERRAHİ, BALON SİNÜSPLASTİLİ FESS)
 • ADENOİDEKTOMİ VE TONSİLLEKTOMİ ( GENİZ ETİ VE BADEMCİK OPERASYONLARI)
 • KULAK ZARINA VENTİLASYON TÜPÜ TAKILMASI
 • KULAK ZARI TAMİRİ, ORTA KULAK CERRAHİLERİ ( MİRİNGOPLASTİ-TİMPANOPLASTİLER, OTOSKLEROZ-STAPEDEKTOİ)
 • GIRTLAK SES TELİ ENDOLARENGEAL MİKROLARENGEAL CERRAHİLER ( VOKAL KORD POİP KİST KANAMALARI KANSER VS NEDENLERLE KİTLE EKSİZYONLARI)
 • BOYUNDA KİTLE OPERASYONLARI
 • TÜKRÜK BEZİ TÜMÖR OPERASYONLARI ( PAROTİS VE SUBMANDİBULER BEZ KİTLE ÇIKARILMASI OPERASYONLARI)
 • ÖDÜLLER

 • 27. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Kongresinde, Forestierin Hastalığı ve Disfaji başlıklı yazılı bildiriye en iyi üçüncülük ödülü, Antalya, 2003.
 • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi 13.10.2012 tarihinde yapılan Yeterlilik Sınavından 3.lük.
 • VERDİĞİ DERSLER

 • burun anatomisi-hastalıkları, burun cerrahi tedavileri, kulak anatomisi
 • odyoloji, işitme kayıpları nedenleri ve tedavisi
 • akut otitler tanı tedavi
 • kronik otitler tanı ve tedavi.
 • otoskleroz tanı tedavi
 • maksillofasial travmalar
 • orofarenks enfeksiyonları
 • oral kavite kanserleri
 • orofarengeal kanserler
 • tükrük bezi hastalıkları
 • tükrük bezi tümörleri
 • ESERLER

  A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

  A1.MM celıkoyar, G.Aslan, Cınar F., An effective method for videotaping the nasal-dorsal part of a rhinoplasty. Journal of Vis Commun Med. 2016 October 31:1-8. PMID: 27797290.

  A2. G.Aslan, Uzun L, Ugur MB, Uckurt YS, Sagun OF, Yazicilar O. Unilateral inferior turbinate bone hypertrophy. Is it compensatory or congenital? Am J Rhinol Allergy. 2013 Jul-Aug;27(4):255-9. doi: 10.2500/ajra.2013.27.3918. PMID:23883804.

  A3. G.Aslan, Ugur MB, Ba Süllü N. Giant mucocele originating from middle concha in a 5-year-old child: a case report. J Med Case Rep. 2013 Oct 18;7(1):246. [Epub ahead of print] PMID:24139175.

  A4. G.Aslan. Postnasal drip due to inferior turbinate perforation following radiofrequency turbinate surgery: A case report. Allergy Rhinol (Providence). 2013 Spring;4(1):e17-20. doi: 10.2500/ar.2013.4.0046. PMID: 23772320.

  A5. G. Aslan. Unusual presentation of sporadic Burkitt’s lymphoma originating from the nasal septum: a case report. J Med Case Report. 2013 Mar 8;7(1):60. doi: 10.1186/1752-1947-7-60. PMID: 23497670

  A6. O.B.Ozgursoy, O.Tulunay, S.E.Muz, G.Aslan, B.Kucuk. Acantholytic squamous cell carcinoma of the maxilla: Unusual localization and aggressive behaviour of a rare histological variant. Ear Nose Throat J. 2013 Sep;92(9):E22-4.PMID: 24057911.

  A7. G.Aslan, L. Uzun. Original Contribution. Adhesive Strip patching for tympanic membrane perforations. Operative techniques in Otolaryngology, 2011; 22, 173-174.

  A8. G.Aslan, M.G. Güvenç, T. Şapçı, S. Candan. Original Contribution. Use of nasal bivalve septal teflon splint fort he treatment of recurrent in patients undergoing anticoagulant therapy. Rhinology, 2009, 47, 141-143.

  A9. I. Kocak, G. Aslan, M. Dogan, N. Comunoglu. Vocal fold bridge: a complication of a sulcus cyst surgery. J Voice. 2010 Mar;24(2):240-1. Epub 2009 Jan 9. DOİ:10.1016/j.jvoice.2008.07.002.

  A10. L.Uzun, G. Aslan. K.Mahmutyazicıoglu, H.Yazgan ve A.Savranlar. Is pneumatization of middle turbinates compensatory or cogenital. Dentomaxillofacial Radiology 2012;41, 564-570.

  A11. Aslan G, Tecimer T, Server S, Cınar F, Igdem Ş, Coban İ and Tecimer C. Primary small B-cell lymphoma (MALT Lymphoma) at lingual tonsil: a case report. British Journal of Medicine & Medical Research . 2014 july 3, 4(30): 4956-4964.

  A12. Aslan G, Cınar F, Cabuk FK. Schwannoma of the submendibular gland: a case report. J med Case Report. 2014 Jun 26;8:231. Doi: 10.1186/1752-1947-8-231.

  B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

  B1. G.Dursun, G.Aslan. The effect of radiotherapy on vocal fold functions in early glottic cancers: videolaryngostroboscopic findings. 28 th Annual Symposium Care of The Professional Voice, June 2-June 6, USA,1999.

  B2. G.Aslan, B. Küçük, İ. Yorulmaz. Parotis kavernöz hemanjioma, 8. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2008, Ankara.

  B3. G.Aslan, G. Dursun. Dev parotis squamöz hücreli karsinomu, 8. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2008, Ankara.

  B4. Ö. Artunay, G. Aslan. Endoscopic dacryocystorhinostomy using T-tube. 9. Congress of the international society of dacryology and eye. 2008, İstanbul-Turkey.

  B5. O.Artunay, E.Yüzbaşıoğlu, A.Şengül, R.Rasier, H.Bahçecioğlu, G.Aslan. Does topical antiglaucoma therapy create a tendency to nasolacrimal duct obstruction? 9. Congress of the international society of dacryology and eye. 2008, İstanbul-Turkey.

  C. Ulusal/uluslararası kitaplarda bölümler

  C1.G.Tayyareci, A.Tayyareci, G.Aslan, ve arkadaşları. Lecture notes on general surgery kitabında ilgili baş boyun konularının çevirisi. İstanbul. Nobel tıp kitabevleri. Ağız Boşluğu; p.137-146, Tükrük bezleri; p.147-151,Ösofagus; p.152-160, Boyun;p.295-298, Tiroid; p.299-309, Paratiroid; p.310-312, Timus; p.313-314.

  C2.S.Candan, G.Aslan, H.Edalı. Obstrüktif uyku apnesi sendromu’nun tedavisinde oral aygıtların yeri. Obstrüktif uyku apnesi sendromu ve horlama kitabı. 2004, p.95-97.

  D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

  D1. G.Aslan. G.Aslan, “Posterior burun kanamasının tedavisinde ipli sinüs tamponlarının kullanımı ve etkinliğinin değerlendirilmesi.”, KBB-Forum 2013;12(1) www.KBB-Forum.net 2013.

  D2. G.Aslan, T.Şapçı, Candan S. Anterior septal burun kanamalarında elektrokoterizasyon mu kimyasal koterizasyon mu? KBB-Forum, 2011; 10(4).www.KBB-Forum.net.

  D3. O.B.Özgürsoy, G.Aslan. Cerrahi acidan maksillofasiyal cerrahi ve anestezisi. Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji Reanimasyon Özel Dergisi, 2008;3:88-89.

  D4. G.Aslan, A.Hamzaoğlu. Forestier hastalığı ve disfaji. KBB-Forum, 2007; 6(1).www.KBB-Forum.net.

  D5. G.Dursun, G.Aslan. Erken glottik kanserlerde radyoterapinin vokal kord fonksiyonları üzerine etkisi: videolarengostroboskopik bulgular. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 5: 217-221, 1997.

  Başvurudan sonra basılan yayınlar.

  D6. G.Aslan. ‘’Larenks cerrahisi eğitiminde koyun larenksi kullanımı’’.KBB-Forum 2014; 13(2). www.KBB-Forum.net.

  D7. G.Aslan. Kronik periferik fasial paralizili hastada primeri bilinmeyen tesadüfi parafarengeal metastatik yassı hücreli karsinoma. KBB-Forum 2014; 14(6).www.KBB-Forum.com.

  E.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

  E1. Kuşku F., .. Aslan G., Paranazal sinüste diffüz büyük B hücreli Lenfoma. 25.ULUSAL TÜRK PATOLOJİ KONGRESİ. Bursa. EKİM 2015 .

  E2. G.Aslan. Primeri bilinmeyen parafarengeal metastatik squamöz hücreli karsinomalı hastada periferik fasial sinir paralizisi.Olgu sunumu. 35 Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya,2013.

  E3. S.K.Dizdar, M.G. Güvenç, G.Aslan. Rekürren fasial paraliziye yol açan konjenital kolestatoma. 35 Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya,2013.

  E4. G.Aslan, Nazal Septal Burkitt Lenfoma. 8.Türk Rinoloji Kongresi, Mayıs 2012, Antalya.

  E5. R. Rasier, Ö. Artunay, G. Aslan, E. Yüzbaşıoğlu, A. Şengül, A.Şenel, H. Bahçecioğlu. İntranazal kortikosteroid kullanımı ile ilişkili akut bilateral santral seröz koryopati. TOD 46. Ulusal Kongresi, Antalya, 2012.

  E6. G.Aslan, Alt konka perforasyonu. 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2011.

  E7. M.G. Güvenç, T. Şapçı, G.Aslan, S. Candan, B. Kara. Ailevi Parotis Tümörü, 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2009.

  E8. G.Aslan, M.G. Güvenç, T. Şapçı, S. Candan. Tekrarlayan burun kanamalarında septal splint kullanımı, 30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2008.

  E9. G.Aslan, G. Kayabaşoğlu. Parotis asinik hücreli karsinomu, 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2007.

  E10. G. Aslan, A. Hamzaoğlu, Forestierin hastalığı ve diasfaji. 27. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2003.

  11. G. Aslan, Endonazal anatomik varyasyonlara bağlı gelişen ve migreni de taklit edebilen baş ağrılarında tanı ve tedavi. 27. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2003.

  E12. İ. Yorulmaz, G. Aslan, İzole sfenoid sinüs patolojilerinde tanı ve tedavi yaklaşımı, xxv. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 1999, İzmir.

  F-YAYIN ATIFLAR

  F1. Use of nasal bivalve septal teflon splint for the treatment of recurrent epistaxis in patients undergoing anticoagulant therapy. G Aslan, MG Güvenç, T Sapci, S Candan – Rhinology, 2009 – europepmc.org

  a.Objective usefulness of thin silastic septal splints after septal surgery. Yg Cang, JW Hong, Yg Eun…American Journal of….2011. Alıntılanma sayısı: 3

  b.Epistaksis ve Epistaksis Tedavisinde Yeni yaklaşımlar. Türk Rhinoloji Dergisi, cilt –volüm.2, sayı/no:2 , 2013. Alıntılanma sayısı:1

  G.Aslan, T.Şapçı…. Anterior septal burun kanamalarında elektrokoterizasyon mu kimyasal koterizasyon mu? KBB-Forum, 2011; 10(4).www.KBB-Forum.net. Alıntılanma sayısı: 1.
  F2. Vocal fold bridge: a complication of a sulcus cyst surgery.I Kocak, G Aslan, M Dogan, N Comunoglu – Journal of Voice, 2010 – Elsevier.

  Mucosal bridge of vocal fold: difficulties in the diagnosis and treatment. RHG Martines, ELM Taveres, AT Fabro,.. Journal of Voice, 2012 .…Alıntılanma sayısı: 2
  F3. Is pneumatization of middle turbinates compensatory or congenital? L Uzun, G Aslan, K Mahmutyazicioglu, H Yazgan… – 2014 – birpublications.org.

  b. Chonchae bullosis: a rare case with bilateral triple turbinate pneumatisations. O ozturan, A Yenigün… The journal of …… 2013. Alıntılama sayısı:1

  F4. G.Aslan, Uzun L, Ugur MB, Uckurt YS, Sagun OF, Yazicilar O. Unilateral inferior turbinate bone hypertrophy.Is it compensatory or congenital? Am J Rhinol Allergy. 2013 Jul-Aug;27(4):255-9. doi: 10.2500/ajra.2013.27.3918. PMID:23883804.

  International study of the incidence of particular types of septal deformites i chronic rhinosinusitis patients : The outcomes from five countries. C Cingi, Bayar Muluk, M Acar…,Am Journal of Rhinoloji and Allergy sep 2014 . B.Alıntılanma sayısı: 1
  F5. Forestier’s disease and dysphagia. G Aslan, A Hamzaoğlu – KBB-forum, 2007 – kbb-forum.net.

  a. Prevertebral dev Lipoma: Olgu sunumu. İ Keskinöz, Fırat tıp dergisi …Alıntılanma sayısı: 1

  G-DERGİ HAKEMLİĞİ

  a.Chemical senses dergisi

  b.Journal of cancer Research &Therapy – NobleResearch publisers

  c.American Journal of Rhinology&Allergy.

  H.Davetli konuşmalar ve panel katılımları

  1.Rinoplastide fasial analiz. 38. ULUSAL TÜRK KBB-BBC KONGRESİ. ANTALYA.BELEK 26-30 EKİM.

  2.A’ dan Z’ ye Rinoplasti kursu verme. 37. ULUSAL TÜRK KBB-BBC KONGRESİ. ANTALYA. 28-31 EKİM

  3. Total larenjektomili hastalarda konuşma protezlerinin yeri. 7.Ulusal Larengoloji Kongresi.2013. 27-28 Eylül, İstanbul.

  4. Superfisial parotidektomi kursu, Ç.Çuhruk, L.Uzun, G.Aslan. 27. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 2003.

  I.Bilimsel toplantı organizasyonları

  1. Ulusal Larengoloji Kongresinin Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi şişli Florence Nightingale Hastanesinde yapılmasında organizasyon sekreterliği görevi. 27-28 Ekim 2013, İstanbul.
  2. Burnun Yeniden Doğuşu. İstanbul Bilim Üniversitesi, Şişli Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul, 2010.
  3. Fasiyal Plastik Cerrahi Derneği 3. Yüz Estetik Cerrahi Uygulamaları Toplantısı. Yüz Estetiğine İtalyan Bakışı: G.Botti, İstanbul Bilim Üniversitesi, Şişli Florence Nightingale Hastanesi,İstanbul, 27-28 Şubat 2009.

  İ.Bilimsel toplantı kurulları

  1. 7.Ulusal Larengoloji Kongresinin organizasyon bilimsel sekreterliği görevi. 27-28 Ekim 2013, İstanbul.

  J. Katıldığı bilimsel kongre, toplantı ve kurslar

  1.38.Ulusal Türk Kulak Burun Boğaz-Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya.26-30 Ekim 2016

  2.37.Ulusal Türk Kulak Burun Boğaz-Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya.28-31 Ekim 2015.

  3. EORTC Baş ve Boyun Kanserleri Grup Toplantıları. 17-18 Ekim 2014,İstanbul.
  4. Burnun Çeneyle Estetik Buluşması. 28.09.2014 .Sakarya.
  5. KBB-BBC Uzmanları derneği 6.Kongresi. 18-21 Eylül 2014. KKTC, Girne.
  6. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi derneği, 11.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi.17-19 Nisan 2014/Ankara.
  6. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 2-6 Kasım 2013, Antalya.
  7. Timpanoplasti: Ossiküloplasti, arka duvar rekonstrüksiyonu. Kurs no: 1106-1. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 2-6 Kasım 2013, Antalya.
  8. ESC’ de komplikasyonlardan kaçınma. Kurs no: 1206-1. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 2-6 Kasım 2013, Antalya.
  9. Videonistagmografi (VNG). Kurs no:2104-1. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 2-6 Kasım 2013, Antalya.
  10. BPPV Temel bilgiler. Kurs no: 2204-1. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 2-6 Kasım 2013, Antalya.
  11. Boyun diseksiyonu. Kurs no: 2301-1. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 2-6 Kasım 2013, Antalya.
  12. Suprakrikoid parsiyel larenjektomiler. Kurs no: 3105-1. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 2-6 Kasım 2013, Antalya.
  13. Otolojik cerrahide endo-mikroskopik uygulamalar. Kurs no:3201-1. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 2-6 Kasım 2013, Antalya.
  14. Otoplasti. Kurs no: 3307-1. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 2-6 Kasım 2013, Antalya.
  15. 7.Ulusal Larengoloji kongresi. İstanbul Bilim Üniversitesi İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, 27-28 Eylül, İstanbul.
  16. Baş dönmesi güncel yaklaşım semineri. Anatomika KBB. 22 Ekim 2013, İstanbul.
  17. Baş dönmesi olan hastada tedavi yaklaşımları. Otoloji ve Nörootoloji okulu’ nun faliyetleri kapsamında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı’ nın Düzenlediği. 23 Mart 2013, İstanbul.
  18. Bezmialem Vakfi Üniversitesi. Tıp Fakültesi KBB Günleri. Rinoplasti. 15 Haziran 2013, İstanbul.
  19. Rinoplasti Arena. Maslak Acıbadem Hastanesi. 16-17 Şubat 2013, İstanbul.
  20. 21. İstanbul masterclass sempozyumu; Otoloji-Nörootoloji. Aralık 2012, İstanbul.
  21. İstanbul masterclass sempozyumu; Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi, Septorinoplasti. Kasım 2012, İstanbul.
  22. 34.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 10-14 Ekim 2012, Antalya.
  23. 34.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi kurs-2; Parsiyel Larenjektomiler. 10 Ekim 2012, Antalya.
  24. 34.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Kurs no: 1102-01:Temporal Kemik Cerrahi Anatomisi. 11 Ekim 2012, Antalya.
  25. 34.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Kurs no: 1102-01:Otolojik Cerrahide Endo-mikroskopik uygulamalar. 11 Ekim 2012, Antalya.
  26. 34.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Kurs no: 1307-01: Otoskleroz Cerrahi Tedavisi, Güncel Uygulamalar. 11 Ekim 2012, Antalya.
  27. 34.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Kurs no: 2111-01: Polisomnografi Raporunun Doğru Değerlendirilmesi. 12 Ekim 2012, Antalya.
  28. 34.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Kurs no: 2201-01: Periferik Fasial Paralizi: Hastaya Yaklaşım ve Tedavi. 12 Ekim 2012, Antalya.
  29. 34.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Kurs no: 2301-01: Periferik Vertigo Hastaya Yaklaşım ve Tedavi Seçenekleri. 12 Ekim 2012, Antalya.
  30. 34.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Kurs no: 3107-01: Kulak Deformitesi Tedavisinde Kişisel Yaklaşım. 13 Ekim 2012, Antalya.
  31. 34.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Kurs no: 3207-01: Botilinum Toksin ve Dermal Dolgu Maddelerinin Yüzde Kozmetik Amaçlı Kullanımı. 13 Ekim 2012, Antalya.
  32. 34.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Kurs no: 3301-01: Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu. 13 Ekim 2012, Antalya.
  33. Türk Rinoloji Kongresi, 24-27 Mayıs 2012, Antalya.
  34. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp fakültesi KBB ABD: 22.Akedemik Hafta.2-4 Mayıs 2012, İstanbul.
  35. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı: İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 2011-2012 Ortak Bilimsel proğramlarına düzenli katılım: 23 Kasım 2011: Endoskopik sinüs cerrahisinde ileri uygulamalar paneli, 14 Aralık: Rinoplasti paneli, 11 Ocak 2011: Tiroid hastalıkları ve cerrahisi paneli, 15 Şubat 2012: Larenks kanserinde minimal invaziv cerrahi paneli, 14 Mart 2012: OSAS paneli, 29 Kasım 2012: Septorinoplastide alet ve teknoloji kullanımı workshop, 27 Aralık 2011: Temporal kemik cerrahisi kuralları ve simulasyon uygulamaları Workshop, 24 Ocak 2012: KBB pratiğinde CT ve MR yorumları Workshop, 28 Şubat 2012: Videolarengostroboskop kullanımı Workshop, 27 Mart 2012: Horlama ve OSAS cerrahisinde radyofrekans kullanımı.
  36. 8.Türk Rinoloji Kongresi. 24-27 Mayıs 2012, Antalya.
  37. 18.İstanbul Masterclass Sempozyumu,2.Otoloji- Nörootoloji Kadavra Uygulamalı Diseksiyon Kursu. 15-18 Aralık 2011.
  38. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı: İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 2010-2011, Ortak Bilimsel proğramlarına düzenli katılım.
  39. 32.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 27-31 Ekim 2010, Antalya.
  40. 32.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Kurs: Temel Boyun Diseksiyonları. 27 Ekim 2010, Antalya.
  41. 32.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Kurs no: 2207-01, Kozmetik bir sorun: Kepçe kulak, Otoplasti, ile çözüm. 27-31 Ekim 2010, Antalya.
  42. 32.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Kurs no: 2307-01, Açık Teknik Septorinoplastide Pratik Yaklaşım Şekilleri. 27-31 Ekim 2010, Antalya.
  43. 32.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Kurs no: 3304-01, Lazer Fonocerrahisinde Aşamalar, Hasta-Personel ve Doku Güvenliği. 27-31 Ekim 201, Antalya.
  44. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı: İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 2009-2010, Ortak Bilimsel proğramlarına düzenli katılım.
  45. Burnun yeniden doğuşu. Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul, 2010.
  46. İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 2. Kongresi. 4-6 Haziran 2010, İstanbul.
  47. IFNOS Global Continuing Education Program, Current Concept in Head-Neck Surgery and Oncology. On October 7-9, 2010, Held in Antalya, Turkey.
  48. Fasiyal Plastik Cerrahi Derneği 3. Yüz Estetik Cerrahi Uygulamaları Toplantısı. Yüz Estetiğine İtalyan Bakışı: G.Botti.27-28 Şubat 2009, Florence Nightingale Hastanesi-İstanbul.
  49. İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 1. Kongresi; Videolarengostroboskopik Muayene ve Ses Terapisi. 20-21 Haziran 2009, İstanbul.
  50. 5.Ulusal Rinoloji Kongresi, 5. International Consensus Conference on Nasal Polyposis, 2.Ventilasyon Obstrüksiyonları ve Komplikasyonları Kongresi.28-31 Mayıs 2009, Antalya.
  51. Yapay Organlar ve Destek Sistemleri Derneği tarafından Düzenlenen 2.Ulusal yapay Organlar ve Destek Sistemleri Kongresi. Kadavrada Tiroplasti Uygulamaları, Temporal Kemik Diseksiyonu (Kemiğe implante edilen konvansiyonel işitme cihazları cerrahisi, orta kulak işitme implantları ve koklear implant cerrahisi) , Kursuna katılım, 23-26 Nisan 2009, Antalya.
  52. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı: İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 2009-2010, Ortak Bilimsel proğramlarına düzenli katılım. İstanbul.
  53. 30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 4. Türk Amerikan Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Ortak Toplantısı. 08-12 Ekim 2008. Antalya.
  54. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresine katılım ve Kurs no; 1101-2; CO2 lazer surgery for laryngeal and hypopharyngeal cancer, Kurs no; 2102-2; Advanced endoscopic sinus surgery, Kurs no; 2209-1; Otoskleroz, kurs no; 2302-1; Parotidektomi: why, when and how, Kurs no; 3208-1; Rinoplasti. 08-12 Ekim 2008, Antalya.
  55. Profesyonel Ses Derneği. Ses Hastalıkları Tanı ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar 8. Multidisipliner Toplantısı ve Tiroidektomi’ de Rekürren Sinir Komplikasyonlarının Önlenmesi ve tedavisi Kursuna katılım, 19-20 Nisan 2008. Ankara.
  56. 8. Uluslar arası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 15-17 Mayısı 2008, Ankara.
  57. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı: İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 2007-2008, Ortak Bilimsel proğramlarına düzenli katılım.
  58. 2. Ulusal Rinoloji Kongresi. 23-26 Şubat. İstanbul.
  59. İstanbul Cerrahi Hastanesi, Tiroid Cerrahisinde Yenilikler, Endoskopik Tiroid Cerrahisi Toplantısı. 2-3 Haziran 2006, İstanbul.
  60. Cerrahpaşa Medicine Faculty Department of Ear Nose and Throat 19 th Academic Week, May 29-31, 2006, Swissotel The Bosphorus, İstanbul-Turkey.
  61. 3.Wold Voice Congress 19-22/ June/ 2006/ İstanbul
  62. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı: İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 2006-2007, Ortak Bilimsel proğramlarına düzenli katılım.
  63. Uludağ KBB Günleri, 04-07 Mart 2004, Bursa.
  64. 2. Cochlear implantation ve nöro-otoloji sempozyumu, 05-06 aralık 2003, İstanbul.
  65. 27.Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 4-9 Ekim, 2003, Antalya.
  66. Ankara Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Otorhinolaryngology- Head and Neck Surgery Society, 2000 Uluslar Arası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Toplantısı. 1-4 Haziran 2000, Ankara-Turkiye.
  67. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ve Anatomi ABD ortak Prof .Dr.Nimetullah Esmer anısına düzenlenen, Temporal kemik Disseksiyonu ve Kulak Cerrahisi Kursu. 14-17 Nisan 2000, Ankara.
  68. Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi İbn-i Sina Hastanesi, Uygulamalı Endoskopik Cerrahi Kursları, Kulak Burun Boğaz için. 12-14 Kasım 1999, Ankara.
  69. 25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 18-22 Eylül 1999, İzmir.
  70. Larengoloji derneği, Larenks ve Boyun fonksiyonel Cerrahisi, Kurs ve Sempozyumu, 8-10 Ekim 1998.Ankara Ü.T.F. İbn-i Sina Hastanesi, Ankara.
  71. 1. Türk İtalyan Larengoloji Kongresi, 4-7 Mayıs 1997, Antalya.
  73. A.Ü.T.F.Kulak Burun Boğaz ABD, Endoskopik Sinüs Cerrahisi ve Periferik Fasial Paralizi’de Sorunlar ve Çözümleri Sempozyumu, 11-12 Aralık, 1997,Ankara.
  74. A.Ü.T.F Kulak Burun Boğaz ABD, Endoskopik Sinüs Cerrahisinin Dünü, Bugünü yarını kursu, 27-28 Mayıs1996., Ankara.
  75. Ankara University Medical School, Otolaryngology- Head and Neck Surgery, First İnternational Voice Symposium, October 24-26, 1996, Ankara, Türkiye.